• ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ -...

  ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - VITOPEND 100

   

   

   

   

   

   

   

  Για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - με εξαναγκασμένη απαγωγή καυσαερίων

  •  Επίτοιχη μονάδα φυσικού αερίου-υγραερίου κλειστού τύπου,
     απόδοσης 10,5-24 /10,5-29,3 KW με ηλεκτρονική έναυση ιονισμού
  •  Διπλός εναλλάκτης υψηλής απόδοσης για παραγωγή ζεστού νερού
     χρήσης με παραγωγή 13,8 / 16,1 It/min
  •  Εύχρηστος πίνακας ελέγχου για πλήρη έλεγχο της μονάδας
      Vitopend 100
  •  Πλήρης αυτοδιάγνωση βλαβών με ενδεικτικές λυχνίες
  •  Αντιπαγωτική προστασία του υδραυλικού κυκλώματος της μονάδας
  •  Ηλεκτρονικός πίνακας οργάνων Vitotronic με συνεχή έλεγχο
     θερμοκρασίας χώρου για μέγιστη οικονομία
  •  Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και συντήρηση, χάρη στην
     ειδική πλάτη στήριξης πάνω στην οποία είναι προσαρμοσμένα
     όλα τα εξαρτήματα της μονάδας και όλες οι υδραυλικές σωληνώσεις
  •  Μικρές διαστάσεις με κομψό σχεδιασμό που επιτρέπουν
     την εγκατάσταση της σε κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο εύκολα,
     χωρίς να επιβαρύνει την αισθητική του χώρου
  •  Λειτουργία κλειστού θαλάμου καύσης: τύποι C12, C12x, C32, C32x,C42x,
     C42x, C52, C82, C82x
  • Οι λέβητες Vitopend 100 υπερπληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές
    της Ευρωπαϊκής Ένωσης: CΕ-0085 ΒΡ0201

 • ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ -...

  ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ VITODENS 100-W

   

   

   

   

   

   

   

  Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού
  αερίου-υγραερίου για θέρμανση και ζεστό
  νερό χρήσης ή μόνο για θέρμανση με ισχύ
  έως 35.0 ΚW και βαθμού απόδοσης 109%.

   

  •  Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου-υγραερίου
     κλειστού τύπου, απόδοσης 9-35 ΚW με ηλεκτρονική έναυση.
  •  Κυλινδρικός καυστήρας ΜatriΧ με εύρος ρύθμισης 1:4 και
     ανοξείδωτος ελικοειδής εναλλάκτης υψηλής απόδοσης
     που εξασφαλίζουν βαθμό απόδοσης 109%.
      •  Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση λόγω της συμπύ-
     κνωσης (υγροποίηση) των καυσαερίων και της μειωμένης
     απώλειας προς την καμινάδα (έξοδος καυσαερίων σε θερμο-
     κρασία 10°C πάνω από την θερμοκρασία του νερού προσα-
     γωγής) που εξασφαλίζει εξοικονόμηση καυσίμου τουλά-
     χιστον 25%.
  •  Εξελιγμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών για πλήρη
     έλεγχο της μονάδας.
  •  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός πίνακας οργάνων με έλεγχο
     εσωτερικής θερμοκρασίας (με σύνδεση θερμοστάτη χώρου)
     και έλεγχο του ζεστού νερού χρήσης.