B съвременно предприятие, което се намира на територията на България, произвеждаме енергийни продукти, който отговарят на най-строгите европейски стандарти и осигуряват производството на евтина енергия, щадяща околната среда. Изключителното развитие на технологията в областта на "зелената" енергия, предлага на потребителите надеждни и икономични решения за инсталирането на цялостни енергийни системи с впечатляващо ниски разходи на работа. Фирма „EUROENERGY” е специализирана в производството на

такъв вид продукти за битово потребление, използвайки всички познати горивни материали, с висока енергийна ефективност, ниска консумация на енергия и с максимално използване на получената енергия.