• ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ WBS ACTIVE

  ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ WBS ACTIVE

  Ο χαλύβδινος λέβητας στερεών καυσίμων WBS Active με fan set, είναι κατάλληλος
  για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις  θέρμανσης χώρων από 30 έως 110kW.
  Είναι ιδανικός για κάθε κατοικία και επαγγελματικό χώρο διότι είναι κατασκευα-
  σμένος έτσι ώστε να μας παρέχει τη δυνατότητα καύσης ξύλου και πέλλετ αλλά
  και τη δυνατότητα τοποθέτησης καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.

  Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
  • Μεγάλος θάλαμος καύσης με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας
  • Μεγάλη πόρτα τροφοδοσίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη φόρτωση
    ακόμη και με μεγάλα κομμάτια ξύλου.
  • Ραδβωτή επιφάνεια θαλάμου καύσης τριών διαδρομών.
  • Μεταλλική βρεχόμενη σχάρα στάχτης για την προστασία της βάσης του θαλάμου
    από την φλόγα.
  • Φλάτζα στην κάτω πόρτα για την τοποθέτηση καυστήρα πετρελαίου
    ή φυσικού αερίου.

  Μέσω του ηλεκτρικού βεντιλατέρ που διαθέτει βελτιστοποιείται η διαδικασία
  καύσης με αποτέλεσμα τον έλεγχο της κατανάλωσης του καυσίμου.

 • ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ WBS

  ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ WBS

  Ο χαλύβδινος λέβητας στερεών καυσίμων WBS, είναι κατάλληλος για να ικανοποιήσει
  τις απαιτήσεις θέρμανσης χώρων από 30 έως 110 kW.
  Είναι ιδανικός για κάθε κατοικία και επαγγελματικό χώρο διότι είναι κατασκευασμένος
  έτσι ώστε να μας παρέχει την δυνατότητα καύσης ξύλου και πέλλετ αλλά και την
  δυνατότητα τοποθέτησης καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.

  Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
  • Εύκολη εγκατάσταση και χειρισμός.
  • Θάλαμος καυσης με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας.
  • Μεγάλη πόρτα τροφοδοσίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη φόρτωση ακόμη
     και με μεγάλα κομμάτια ξύλου.
  • Ραδβωτή επιφάνεια θαλάμου καύσης τριών διαδρομών.
  • Μεταλλική βρεχόμενη σχάρα στάχτης για την προστασία της βάσης του θαλάμου
    από την φλόγα.
  • Φλάτζα στην κάτω πόρτα για την τοποθέτηση καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.
  • Εύκολος καθαρισμός.
  • Αφαιρούμενο περίβλημα με μόνωση.